Image Description
Image Description

Гэрэгэ Веб

Зарим гар утсаар хийхэд нарийн төвөгтэй үйлдлүүдийг веб дээр хийхэд тохиромжтой байдаг учир хэрэглэгч болон харилцагчид зориулсан веб интерфэйсийг хөгжүүллээ.
Гэрэгэ вебд нэвтрэхэд www.gerege.mn линкээр ороод гарч ирсэн QR кодыг гар утсандаа татаж авсан Гэрэгэ Пэй эсвэл Гэрэгэ Агент аппликейшнээр QR кодыг уншуулснаар нэвтэрнэ.


  • Гэрэгэ Агент

    Харилцагчийн системд нэвтрэхэд ашиглана.
  • Гэрэгэ Пэй

    Хэрэглэгчийн системд нэвтрэхэд ашиглана.

Хуваалцах