Image Description

Гэрэгэ Платформ

Гэрэгэ платформын зорилго нь төлбөр тооцооны шинэлэг гарцыг техник технологийн дэвшилтэт шийдлээр харилцагч байгууллагууд болон Гэрэгэ хэрэглэгчийн хоорондох төлбөр тооцоог хурдан шуурхай, аюулгүй, бага зардлаар гүйцэтгэх юм. Хэрэглэгчидэд төрийн болон хувийн бараа, үйлчилгээг ухаалаг утаснаасаа авах боломж олгоно.


  • Зориулалт

    Бүх Монголчуудад
  • Хамтрагчид

    Татварын Ерөнхий Газар, Мобиком
  • Чадвар

    Төлбөр тооцоог хурдан шуурхай, аюулгүй, бага зардлаар гүйцэтгэх

Хуваалцах